Over e e f

Evelien Olyslagers
“Verbinden en samenwerken vanuit talent, vertrouwen en nieuwsgierigheid”

Evelien Olyslagers (15-02-1985) is de oprichter en drijvende kracht achter e e f. Ze is sociaal ondernemer vanaf 2011 en gedreven om een bijdrage te leveren aan een andere manier van samenwerken en samenleven. Ze heeft het programma de cirkel van e e f voor organisaties opgezet om aandacht te geven aan samenwerking. Als trainer kan Evelien zich op zeer effectieve wijze een beeld vormen van de belevingswereld van anderen en ze heeft het vermogen zich op natuurlijke wijze in de ander te verplaatsen. Ze ziet en hoort wat (nog) niet uitgesproken wordt en begrijp wat een ander motiveert en bezig houdt. Door dit te benoemen, zonder enige invulling, (h)erkennen deelnemers de individuele patronen en welk invloed dit heeft op het team. Vervolgens schept ze de juiste kaders en ruimte voor zelfontwikkeling, in samenwerking met diverse trainers. Zo kan ze elke groep een traject op maat aanbieden.

 

de zes kenwaarden 

Persoonlijke ontwikkeling als zorgpreventie
e e f streeft naar erkenning van persoonlijke ontwikkeling als preventieve bijdrage aan de gezondheidszorg. Wie naar zichzelf en de omgeving wil kijken, is beter in staat voor zichzelf en die omgeving te zorgen.

Natuur en gezondheid
De natuur is op diverse wijzen een onderdeel binnen onze programma’s, zodat we de verbinding tussen mens en natuur terugbrengen. Er is inmiddels veel bekend over de positieve effecten van natuur op onze gezondheid. Iedereen herkent het positieve effect van het ruisen van de wind door de bomen, het vallen van de regen, de zon die plotseling door de wolken breekt, een zwerm vogels die overvliegt. Natuur is onvoorspelbaar en daarom past het in de werkwijze van de cirkel van e e f. Als e e f werken we nauw samen met organisaties om natuur en gezondheid met elkaar te verbinden. Vanuit deze samenwerking hebben we bijgedragen aan het symposium ‘Natuur en gezondheid’ in oktober 2019.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We zijn sociaal ondernemend. We werken samen met lokale partijen die gelijkgestemd zijn in onze doelen en visie. En we werken graag ‘om de hoek’. Natuur en recreatiegebied gebied Buytenhout is de inspirerende locatie voor de cirkel van e e f.
We werken volgens de principes die voortvloeien uit de gebiedsvisie Buytenhout-West die in 2019 werd gepresenteerd: zorg dragen voor de natuur (biodiversiteit) en mensen terug in contact brengen met die natuur is de basis. Daaruit volgt logischerwijze het zorg dragen voor elkaar en het werken vanuit vertrouwen. We werken voor én met regio Haaglanden en regio Rijnmond. Dit heeft als voordeel dat deelnemers altijd makkelijk terug kunnen naar het gebied. De fiets pakken en Buytenhout opzoeken op een moment dat je voelt: wacht even… eerst even focus.

Ondernemen vanuit de cirkel van e e f
e e f zou e e f niet zijn zonder samenwerking volgens de methode van ‘de cirkel van e e f’. Waarbij iedereen, zowel voor als achter de schermen, een eigen expertise heeft en van daaruit bijdraagt. Hoe meer je verbindt, hoe meer je versterkt. Mensen waarmee we samenwerken zijn zelfstandig ondernemers die kleinschalig werken, duurzaam en bewust. Bovendien zijn ze leuke mensen: recht voor z’n raap, inspirerend reflecterend en prettig in de omgang. 

Daarnaast werkt e e f samen met lokale partners. Voor de binnen activiteiten werken we samen met sfeervolle vergaderruimtes in het buitengebied en deelnemers worden heel goed verzorgd door de lokale cateraar uit de polder. Bij teamontwikkeling zullen er ook dagen op de werkvloer zijn om het geleerde ook echt toepasbaar te maken in de organisatie. En als de gelegenheid zich aandient verzorgen we sessies in het nabijgelegen Midden-Delfland.